Multumim pentru like

Va rugam sa cautati cuponul cadou in e-mail

Bine ati venit, Vizitator
  
română
Bine aţi venit pe website-ul lumii Webee!

 

Smart Products I&D este distribuitorul exclusiv al produselor/software-urilor sub licenţa Webee World pe teritoriul României. Orice problemă ce apare între Smart Products I & D SRL şi clienţii săi în regiune, privind aspecte comerciale va fi rezolvată de managementul companiei Smart Products. Smart Products I&D reprezintă producătorul-fondatorul produsului, având o răspundere limitată pe partea tehnică a produselor şi soft-ului. Responsabilitatea pentru orice problemă apărută, legată de aspecte tehnice ale soft-ului, este a fondatorului produsului  – Jumboard Ltd, Israel.

Garantia

Smart Products I&D SRL garanteaza o rata de satisfactie de 100% pentru produsele vandute. Produsul Webee (consola) are Certificat de garantie valabil timp de 24 luni de la momentul primiri consolei Webee.

In cazul in care consola necesita reparatii plata transportului pentru produsele aflate in garantie si trimise spre solutionare va fi suportata de catre Smat Products I&D SRL, livrarea fiind efectuata prin intermediul firmei de curierat Cargus.

Solutionarea garantiei se va face prin repararea sau inlocuirea produsului defect.

La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect in ambalajul original, impreuna cu toate accesoriile aferente, factura fiscala in original sau copie si certificatul de garantie. In cazul in care produsele ajung neinsotie de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului fara a i se solutiona garantia.

Lumea Webee (un nume de site name folosit de Smart Products I & D SRL) este un site de activităţi speciale care are un conţinut unic şi divers şi care a  fost dezvoltat sub supravegherea profesională a consultanţilor de educaţie şi include un "colţ al părinţilor", care permite monitorizarea şi controlul rezultatele utilizatorilor pe site. Acest site utilizează tehnologie inovativă care permite accesarea  de către copii mici a unui univers al jocurilor şi activităţilor de pe Internet (menţionat mai departe ca Site-ul sau Site) şi care contribuie la dezvoltarea capacităţilor lor. Utilizarea Site-ului este condiţionată de acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate în Contractul Lumea Webee şi în regulamentul şi regulile Site-ului. 

Prin acceptarea acestui regulament şi reguli, care constituie un acord privind utilizarea Site-ului, vă daţi acordul pentru înregistrarea copilului pe Site şi pentru accesul la serviciile oferite prin acest Site, toate fiind supuse termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos:

Condiţii de utilizare

1.1       Condiţiile de utilizare se aplică în mod egal ambelor sexe, utilizarea genului masculin fiind datorată exclusiv unor motive ce ţin de comoditate. 

1.2       Condiţiile de utilizare reglementează relaţia dintre Lumea Webee şi toţi utilizatorii Site-ului şi/ sau utilizatorii serviciilor Lumii Webee (menţionaţi mai departe ca  Utilizatorii Site-ului).

1.3       Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare, nu puteţi utiliza Site-ul. 

1.4       Lumea Webee îşi rezervă dreptul, ca la orice moment de timp, să actualizeze şi să modifice condiţiile de utilizare a Site-ului la discreţia sa, fără a fi necesară o notificare prealabilă a Utilizatorilor Site-ului. 

Site-ul şi ServiciileThe

2.1       Utilizarea activităţilor, jocurilor şi a conţinutului de pe Site se poate face după cumpărarea unei tastaturi speciale pentru copii mici protejată prin brevet, care va fi furnizată odată cu o parolă unică, pe care trebuie să o tastaţi pentru a vă înregistra şi a utiliza Site-ul.

2.2       Pe durata înregistrării pe Site, Utilizatorii Site-ului trebuie să furnizeze detalii de înregistrare care sunt adevărate, corecte, precise, actualizate şi complete, şi să salveze detaliile de înregistrare, şi să le actualizeze cu promptitudine pentru ca acestea să fie corecte, complete şi să corespundă cu realitatea.

2.3       Utilizatorii Site-ului îşi asumă păstrarea  confidenţialităţii şi siguranţei parolei şi a oricăror informaţii, elemente de securitate şi acces folosite de aceştia pentru a accesa Site-ul.  Lumea Webee vă recomandă ca atunci când vă alegeţi parola şi username-ul să nu folosiţi informaţii cu caracter personal (precum numele real,numărul de telefon, data naşterii, adresa sau alte informaţii care ar permite altora să vă identifice sau să vă descopere parola).

2.4       Utilizatorii Site-ului confirmă că folosesc serviciul doar pentru nevoi personale şi îşi asumă obligaţia de a nu permite altora să utilizeze serviciile apelând la detaliile lor confidenţiale de înregistrare, inclusiv parola. 

Disponibilitatea Site-ului

3.1       Disponibilitatea Site-ului şi a serviciilor depinde, între altele, de funcţionarea corectă a Internet-ului şi de serviciile diferiţilor furnizori, incluzând furnizorii de infrastructură, furnizorii de conţinut, furnizorii de compensare,etc. Lumea Webee va depune toate eforturile pentru a permite funcţionarea corectă şi disponibilitatea maximă a Site-ului, totuşi, nu se angajează ca Site-ul sau serviciile să fie disponibile în mod continu, în întregime sau în parte.

3.2       La anumite intervale de timp, cerinţele minimale de hardware şi software vor fi publicate pe Site, pentru utilizarea Site-ului.  Fără a aduce atingere la cele scrise anterior, Lumea Webee nu se angajează ca utilizarea serviciului să se realizeze fără întreruperi, serviciul să fie disponibil în mod continuu, fără erori, securizat şi adecvat pentru cerinţele utilizatorilor. Suplimentar, Lumea Webee nu se angajează să repare orice defecţiune a serviciului. 

3.3       Lumea Webee poate deconecta, restricţiona sau înceta furnizarea serviciului la orice momet dat, inclusiv, dar fără derogare de la obligaţia de a realiza mentenaţa sau activităţi de configurare a sistemelor utilizate de Lumea Webee, în situaţii de urgenţă naţională sau din motive de securitate naţională.

3.4      Lumea Webee are dreptul să modifice, la discreţia sa şi la intervale de timp, design-ul, aspectul şi structura Site-ului, gama şi diponibilitatea serviciilor, şi  orice alt aspect implicat aici, fără a fi necesară o notificare prealabilă a utilizatorului privind aceste acţiuni.

3.5       Serviciile Lumea Webee sunt oferite utilizatorului “aşa cum sunt”. Lumea Webee nu este obligată în niciun mod să ajusteze serviciile şi/sau Site-ul pentru a îndeplini nevoile  unei persoane şi/sau utilizator.

Drepturile de proprietate

4.1       Toate materialele, conţinutul şi serviciile care se găsesc pe Site şi care sunt furnizate de Lumea Webee, inclusiv texte, aplicaţii, baze de date, imagini, fotografii, grafice, desene, filme, produse audiovizuale, script-uri, logouri, mărci, mărci de servicii, configuraţii, design, interfeţe utilizatori, software, informaţii, funcţii, jocuri pe calculator, dialoguri, idei, concepte, propuneri, poveşti, scenarii, melodii, transcrieri, înregistrări audio, profile, expuneri, spectacole şi alte materiale similare conţinute pe Site aparţin şi sunt rezervate de Lumea Webee şi/sau de părţi terţe care au acordat o licenţă de utilizator pentru Lumea Webee, şi sunt protejate prin drepturi de autor, mărci, secrete comerciale, mărci de servicii, patente, brevete sau alte drepturi de proprietate, înregistrate sau nu (menţionate ulterior ca “Proprietate Intelectuală”).  Toate drepturile de Proprietate ntelectuală sunt proprietatea exclusivă a Lumea Webee sau a părţilor care au acordat pentru Lumea Webbe o licenţă exclusivă pentru acest scop, în afara situaţiilor când se precizează în mod expres contrariul.

4.2       Utilizatorii nu pot copia, utiliza în scopul obţinerii de profit, transfera, distribui, reproduce, prezenta în public, utiliza în scopuri promoţionale şi/sau prezenta unei terţe părţi Proprietatea Intelectuală şi/ sau o parte din aceasta, cu excepţia situaţiilor când s-a obţinut în prealabil permisiunea scrisă din partea Lumea Webbe.

Declaraţiile şi Angajamentele Utilizatorilor

5.1       Prin prezenta utilizatorul declară şi se angajază faţă de Lumea Webee, că nu va utiliza abuziv serviciile Lumea Webee, inclusiv:

           5.1.1    Comiterea unui act sau fapt care sunt interzise în conformitate cu legea.

           5.1.2    Hacking-ul ilegal de materiale şi/sau de fişiere.

           5.1.3    Distribuirea de viruşi şi/sau viermi.

           5.1.4    Orice perturbare a altor calculatoare – în contravenţie cu Legea Computerelor 5755 – 1995.

           5.1.5    Transferul detaliilor contului sau de pe Site către altă persoană, fără acordul prealabil primit în scris din partea Lumea Webee. 

           5.1.6    Orice utilizare care poate cauza prejudicii sau perturbare şi/sau restricţionarea utilizări serviciilor de către Lumea Webee şi/sau de către alţi utilizatori. 

           5.1.7    Orice utilizare care se constituie într-o încălcare sau violare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi ale altora, incluzând, dar fără derogare de la generalitatea celor menţionate anterior, încălcarea drepturilor de proprietate,drepturilor asupra mărcilor, mărcilor comerciale, design-ului şi patentelor, etc.

           5.1.8    Transmiterea de notificări prin e-mail către utilizatori într-o manieră care să cauzeze plângeri din partea destinatarilor acestora sau în contradicţie cu codul general acceptat de conduită pe Internet.

Despăgubiri

           Utilizatorul declară şi se angajază faţă de Lumea Webee că va despăgubi Lumea Webee, pe oficialii, managerii, acţionarii, angajaţii, agenţii şi reprezentanţii săi imediat după primirea primei cereri în sensul acesta, în baza oricăror prejudicii şi/sau pierderi şi/sau cheltuieli (indiferent dacă sunt cunoscute sau nu, preconizate sau nu), inclusive costurile legale provocate Webee şi/sau oricărei terţe părti ca o consecinţă a utilizării efectuate de utilizator şi/sau prin utilizator a Site-ului şi/sau a serviciilor Lumea Webee.

Deconectarea sau Încetarea furnizării serviciilor către Utilizator

7.1       Fără a se face derogare de la cele declarate în celelalte secţiuni ale Condiţiilor de utilizare, Lumea Webee poate bloca şi/sau restricţiona şi/sau înceta furnizarea de servicii către utilizator, după satisfacerea a uneia sau mai multe condiţii prezentate mai jos.

           7.1.1    Utilizatorul a comis sau comite o acţiune sau o utilizare care este interzisă în conformitate cu condiţiile de utilizare prezentate anterior.

           7.1.2    Utilizatorul a efectuat sau efectuează o utilizare care cauzează sau poate cauza o perturbare a furnizării serviciilor către oricare altă entitate.

           7.1.3    Utilizatorul a efectuat sau efectuează  o utilizare a Site-ului sau a serviciilor întro manieră care se constituie într-o faptă penală sau faptă ilicită civilă.

           7.1.4    La discreţia Webee, dacă există o îngrijorare întemeiată privind îndeplinirea uneia dintre condiţiile prezentate în această secţiune.

7.2       Deconectarea utilizatorului nu necesită o notificare prealabilă a utilizatorului şi nici nu conferă utilizatorului dreptul de a primi compensaţii. Blocarea, încetarea sau restricţionarea serviciilor aflate la dispoziţia utilizatorului, aşa cum s-a menţionat anterior, nu îl derogă pe utilizator de obligaţia sa de a acţiona întotdeauna în concordanţă cu setul de condiţii de utilizare. Un utilizator care va fi deconectat şi/sau blocat de Lumea Webee nu va putea, în viitor, să mai utilizeze Site-ul şi/sau serviciile oferite de Lumea Webee, chiar dacă va încerca să utilizeze o adresă de e-mail diferită.

Utilizarea informaţiilor şi protecţia vieţii private

8.1       Prin prezenta, utilizatorul confirmă faptul că este conştient că utilizarea Site-ului poate include supervizarea şi monitorizarea activităţilor sale pe Site, şi consimte ca Lumea Webbe să realizeze supervizarea şi monitorizarea activitatea sa de utilizare a serviciilor (inclusive prin "cookies" şi mijloace similare) şi să utilizeze toate informaţiile , aşa cum s-a menţionat anterior, în scopul controlului  şi/sau supervizării şi/sau dezvoltării şi/sau păstrării calităţii serviciilor, nivelului şi unei condiţii corespunzătoare a acestora şi/sau  în scopul respectării prevederilor legii. Fără a face derogare de lacelemenţionate anterior,Lumea Webee are dreptul să:

8.2       Transmită detaliile utilizatorului către o terţă parte în scopul colectării de fonduri datorare de utilizatorii Webee în baza serviciilor, asigurându-se că terţa parte se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor transmise către aceasta în legătură cu utilizatorul. 

8.3       Transmită detaliile utilizatorului către alţii în conformitate cu decizia unei autorităţi legale.

8.4       Utilizeze detaliile utilizatorului şi alte informaţii detinute de Lumea Webee în legătură cu utilizatorul, în scop propriu.

Consimţământul privind Recepţionarea de Mesaje Publicitare

            Prin prezenta se confirmă că Lumea Webee vă poate transmite la diferite intervale de timp mesaje publicitare în conformitate cu prevederile Legii Comunicaţiilor (Telecomunicaţii şi Difuzare), 5768 -2008.

Plata

            Utilizarea Site-ului Webee sau a serviciilor implică plata pentru achiziţia pachetului de bază care permite utilizarea Site-ului, şi de asemenea pentru descărcarea software-ului educaţional şi a software-ului suplimentar pentru a permite utilizarea suplimentară a Site-ului.

Limitarea responsabilităţii

            Suplimentar la orice prevedere de limitare specifică a responsabilităţii care apare în condiţiile de utilizare  sau în lege, Lumea Webee îşi limitează responsabilitatea faţă de utilizator şi/sau o terţă parte aşa cum se precizează mai jos:

11.1     Lumea Webee nu este responsabilă faţă de utilizator şi/sau o terţă parte în baza oricărui prejudiciu direct, legat  sau cauzat  ce rezultă din utilizarea serviciului sau incapacitatea de a utiliza serviciul.

11.2     Lumea Webee nu este responsabilă pentru integritatea, siguranţa şi securitatea echipamentului “end-user” a utilizatorului şi/sau pentru serviciile părţilor terţe.

11.3     Serviciile includ legături către surse şi/sau baze de date, servicii şi conţinutul site-urilor altora.

11.4     Lumea Webee nu este responsabilă pentru conţinutul şi/sau pentru serviciile şi/sau pentru produsele furnizate de alte entităţi sau site-uri către care conduc legăturile (link-urile), şi nu recomandă, nu acordă sponsorizare şi nu susţine conţinutul şi/sau serviciile oferite de alţii, şi nu este responsabilă în niciun mod pentru veridicitatea, precizia, validitatea sau integralitatea acestora, sau pentru calitatea sau performanţa acestora sau pentru orice tranzacţie pe care utilizatorul o semnează cu aceste entităţi.    

11.5     În această secţiune, "Lumea Webee" – include managerii, angajaţii, acţionarii,agenţii, reprezentanţii săi şi orice entitate care acţionaze în numele său.

Limitarea utilizării

            Site-ul Lumea Webee este destinat numai pentru uzul personal şi nu pentru utilizarea în scopuri comerciale şi/sau pentru vânzare, mai puţin în situaţiile când se precizează în mod expres altceva. Utilizatorului nu îi este permis să facă nicio modificare Site-ului sau conţinutului Site-ului, şi de asemenea,nu îi este permis să copieze, să distribuie, să prezinte, să facă reclamă, să vândă şi/sau să utilizeze Site-ul în orice mod commercial posibil, indiferent dacă  este plătit sau nu. Utilizatorul  nu poate utilize commercial şi în niciun  alt mod posibil informaţia din bazele de date a Lumii Webee, care nu respectă aceste reguli şi regulamente. Utilizatorul poate utiliza numai în scopuri personale serviciile Site-ului şi nu are voie să permită altor personae să utilizeze serviciile şi/sau să transmită către alte persoane detaliile confidenţiale de înregistrare proprii (inclusive parola).  

Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor

            Lumea Webee poate, la orice moment de timp, cesiona si transfera către o altă parte toate obligaţiile şi drepturile sale, inclusiv dreptul de a colecta fonduri. Utilizatorul nu poate cesiona drepturile sale către alte părţi. 

Jurisdicţia şi legea aplicabilă

            Acest acord va fi reglementat exclusiv de legislaţia statului Israel. Singurul şi locul exclusiv de jurisdicţie a tuturor problemelor legate de acest accord şi utilizarea Site-ului Lumea Webee şi a serviciilor sunt instanţelor competente din Bucureşti, România. 

Modalitate de plata (dupa conditii de utilizare)

O data cu expedierea comenzii de catre Smart Products I&D SRL., costurile trebuie platite. Acestea includ pretul de cumparare si pretul de livrare.
Plata se poate efectua ramburs, la livrarea produsului de catre firma de curierat sau clientul poate sa plateasca in avans, pe site-ul smart-products.ro, prin intermediul sistemului de plati PO (plationline.ro), folosind una dintre modalitatile de plata acceptate de sistem. Pentru platile cu card bancar, tranzactia va aparea pe extrasul de cont al detinatorului de card ca OnlinePay sau Plationline. Comanda cu factura este posibila numai in mod exceptional cu acordul prealabil al Smart Products I&D SRL. In cazul unei stornari, clientul suporta toate cheltuielile care se ivesc. In cazul platilor in avans livarea se va face dupa intrarea banilor in contul Smart Products I&D SRL.
Comenzile trebuie efectuate integral, in caz contrar nu se va efectua comanda.
Comeznile plasate pe site-ul ro.webee-world.com si achitate cu cardul sunt procesate 3D secure de catre http://www.plationline.ro/ in numele ro.webee-world.com.
Ne rezervam posibilitatea ca in unele cazuri sa solicitam plata in avans!
Imediat dupa (Sau poate reusim sa adaugam o pagina la informatii livrare)

Livrarea produselor

Livrarea produselor se face oriunde in Romania, prin intermediul firmei de curierat rapid Cargus in zilele de Luni pana Vineri intre orele 9:00 – 18:00.
Termenul de livrare este cuprins intre 24 ore si pana la 5 zile lucratoare.
Smart-Products.ro are dreptul sa efectueze confirmarea comenzilor inainte de a le onora, prin contactarea clientilor telefonic, prin e-mail sau SMS.
Daca nu sunteti gasit la adresa mentionata, veti fi contact telefonic de catre firma de curierat Cargus.
Receptia produselor reprezinta acceptul dumneavoastra ca produsele au ajuns in stare buna la destinatie.
Costul de transport este de 15 Lei , taxa fixa. Smart Products I&D nu garanteaza respectarea timpului de livrare ales de client, previzibil, precum nici pentru intregimea realizarii comenzii. Daca, contrar asteptarilor, un produs nu mai este livrabil sau daca presupune o durata de livrare extrem de lunga, sumele platite in avans vor fi restituite. O contactare reciproca este necesara pentru clarificarea detaliilor.